1 2 Next

 • Camera IP DS-2CD1021-I

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP  DS-2CD1021-I Camera IP DS-2CD1021-I

  Liên hệ

 • Camera IP DS-2CD1201-I5

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP DS-2CD1201-I5 Camera IP DS-2CD1201-I5

  Liên hệ

 • Camera IP DS-2CD1201-I3

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP DS-2CD1201-I3 Camera IP DS-2CD1201-I3

  Liên hệ

 • Camera KCE – SPI1424

  Giá: 1.809.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SPI1424
  Camera KCE – SPI1424

  1.809.000 đ

 • Camera KCE – DI1424

  Giá: 2.331.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1424 Camera KCE – DI1424

  2.331.000 đ

 • Camera KCE – SBI1424CB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1424CB
  Camera KCE – SBI1424CB

  Liên hệ

 • Camera KCE – SBI1454CB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1454CB Camera KCE – SBI1454CB

  Liên hệ

 • Camera KCE – NBTI1145D

  Giá: 4.662.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NBTI1145D
  Camera KCE – NBTI1145D

  4.662.000 đ

 • Camera KCE – SBTI1145D

  Giá: 3.990.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBTI1145D Camera KCE – SBTI1145D

  3.990.000 đ

 • Camera KCE – SBI1154CB

  Giá: 2.310.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1154CB Camera KCE – SBI1154CB

  2.310.000 đ

 • Camerra KCE – SBI1124CB

  Giá: 1.932.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camerra KCE – SBI1124CB Camerra KCE – SBI1124CB

  1.932.000 đ

 • Camera KCE – KVDTI1130D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – KVDTI1130D
  Camera KCE – KVDTI1130D

  Liên hệ

 • Camera KCE – NDTI1130D

  Giá: 3.087.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NDTI1130D Camera KCE – NDTI1130D

  3.087.000 đ

 • Camera KCE – DI1145V

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1145V
  Camera KCE – DI1145V

  Liên hệ

 • Camera KCE – DI1124

  Giá: 2.058.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1124 Camera KCE – DI1124

  2.058.000 đ

 • Camera KCE – NDT1100D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NDT1100D
  Camera KCE – NDT1100D

  Liên hệ

 • Camera Dome KCE – D110

  Giá: 1.365.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera Dome KCE – D110 Camera Dome KCE – D110

  1.365.000 đ

 • Camera Dome KCE-VMD110

  Giá: 1.785.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera Dome KCE-VMD110
  Camera Dome KCE-VMD110

  1.785.000 đ

 • Camera KCE K4 – P1600

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE K4 – P1600 Camera KCE K4 – P1600

  Liên hệ

 • Đầu ghi hình KCE K4 – P800

  Giá: 9.450.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K4 – P800 Đầu ghi hình KCE K4 – P800

  9.450.000 đ

 • Đầu ghi hình K4 – P400

  Giá: 5.880.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình K4 – P400
  Đầu ghi hình K4 – P400

  5.880.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P1600

  Giá: 12.348.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P1600
  Đầu ghi hình KCE K5 – P1600

  12.348.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P800

  Giá: 8.610.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P800
  Đầu ghi hình KCE K5 – P800

  8.610.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P400

  Giá: 5.145.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P400 Đầu ghi hình KCE K5 – P400

  5.145.000 đ

 • Camera IP DS-2CD1021-I

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP  DS-2CD1021-I

  Liên hệ

 • Camera IP DS-2CD1201-I5

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP DS-2CD1201-I5

  Liên hệ

 • Camera IP DS-2CD1201-I3

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera IP DS-2CD1201-I3

  Liên hệ

 • Camera KCE – SPI1424

  Giá: 1.809.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SPI1424

  1.809.000 đ

 • Camera KCE – DI1424

  Giá: 2.331.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1424

  2.331.000 đ

 • Camera KCE – SBI1424CB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1424CB

  Liên hệ

 • Camera KCE – SBI1454CB

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1454CB

  Liên hệ

 • Camera KCE – NBTI1145D

  Giá: 4.662.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NBTI1145D

  4.662.000 đ

 • Camera KCE – SBTI1145D

  Giá: 3.990.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBTI1145D

  3.990.000 đ

 • Camera KCE – SBI1154CB

  Giá: 2.310.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – SBI1154CB

  2.310.000 đ

 • Camerra KCE – SBI1124CB

  Giá: 1.932.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camerra KCE – SBI1124CB

  1.932.000 đ

 • Camera KCE – KVDTI1130D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – KVDTI1130D

  Liên hệ

 • Camera KCE – NDTI1130D

  Giá: 3.087.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NDTI1130D

  3.087.000 đ

 • Camera KCE – DI1145V

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1145V

  Liên hệ

 • Camera KCE – DI1124

  Giá: 2.058.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – DI1124

  2.058.000 đ

 • Camera KCE – NDT1100D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE – NDT1100D

  Liên hệ

 • Camera Dome KCE – D110

  Giá: 1.365.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera Dome KCE – D110

  1.365.000 đ

 • Camera Dome KCE-VMD110

  Giá: 1.785.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera Dome KCE-VMD110

  1.785.000 đ

 • Camera KCE K4 – P1600

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera KCE K4 – P1600

  Liên hệ

 • Đầu ghi hình KCE K4 – P800

  Giá: 9.450.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K4 – P800

  9.450.000 đ

 • Đầu ghi hình K4 – P400

  Giá: 5.880.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình K4 – P400

  5.880.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P1600

  Giá: 12.348.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P1600

  12.348.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P800

  Giá: 8.610.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P800

  8.610.000 đ

 • Đầu ghi hình KCE K5 – P400

  Giá: 5.145.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Đầu ghi hình KCE K5 – P400

  5.145.000 đ


1 2 Next

 

 

Sản phẩm đã xem

Sản phẩm được mua nhiều nhất

 • Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye Wse 2800D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye Wse 2800D Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye Wse 2800D

  Liên hệ

 • Máy chấm công bằng dáu vân tay Ronald Jack HG 800

  Giá: 3.600.000 đ

  Bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công nghệ mới nhất 2019 , Màn hình: 2.8 "TFT
  Công suất vân tay: 3000 dấu vân tay + 3000 Thẻ cảm ứng
  Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
  Dung lượng bộ nhớ: 100.000 lần giao dịch
  Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Assess Control
  Có Pin lưu điện bên trong máy, lưu được 4 giờ khi mất điện.
  Tích hợp âm thanh và password bảo vệ máy
  Có thể hẹn giờ mở / tắt máy

  Máy chấm công bằng dáu vân tay Ronald Jack HG 800 Máy chấm công bằng dáu vân tay Ronald Jack HG 800

  3.600.000 đ

 • Bộ Đàm KENWOOD TK 306

  Giá: 650.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bộ đàm cầm tay Kenwood tk306 giá rẻ

  Bộ Đàm KENWOOD TK 306 Bộ Đàm KENWOOD TK 306

  650.000 đ

 • Bộ Đàm KENWOOD TK 309

  Giá: 850.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK309 giá rẻ

  Bộ Đàm KENWOOD TK 309 Bộ Đàm KENWOOD TK 309

  850.000 đ

 • Bọ Đàm KENWOOD TK 308

  Giá: 750.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bộ đàm cầm tay Kenwood tk308 giá rẻ

  Bọ Đàm KENWOOD TK 308 Bọ Đàm KENWOOD TK 308

  750.000 đ

 • Bộ Đàm KENWOOD TK 689

  Giá: 1.350.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK309

  Bộ Đàm KENWOOD TK 689 Bộ Đàm KENWOOD TK 689

  1.350.000 đ

 • Bọ Đàm KENWOOD TK 7982

  Giá: 1.350.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Máy bộ đàm Kenwood tk 7982 giá rẻ nhất hà nội

  Bọ Đàm KENWOOD TK 7982 Bọ Đàm KENWOOD TK 7982

  1.350.000 đ

 • Bộ Đàm KENWOOD TK TK 3206

  Giá: 1.050.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Bộ Đàm KENWOOD TK TK 3206 giá rẻ nhất

  Bộ Đàm KENWOOD TK TK 3206 Bộ Đàm KENWOOD TK TK 3206

  1.050.000 đ

 • Máy chấm công bằng dấu vân tay Wise eye WSE-9089A

  Giá: 12.000.000 đ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Máy chấm công bằng dấu vân tay và thẻ cảm ứng tích hợp hệ thống kiểm soát cửa vào ra wise eye WSE-9089A cấu hình cao, tốc độ nhanh,giá rẻ nhất

  Máy chấm công bằng dấu vân tay Wise eye WSE-9089A Máy chấm công bằng dấu vân tay Wise eye WSE-9089A

  12.000.000 đ

 • Bọ Đàm KENWOOD TK 898

  Giá: 1.200.000 đ

  Bảo hành: 06 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Máy bộ đàm Kenwood giá rẻ

  Bọ Đàm KENWOOD TK 898 Bọ Đàm KENWOOD TK 898

  1.200.000 đ